Organizacija AI Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Društvom Zeleni prstan je letos prvič sodelovala na prireditvi  Pot ob žici, ki je potekala od 9. do 11. maja.

V ospredju so bili cilji ohranjanja spomina na osvoboditev Ljubljane, hkrati pa druženje in rekreacija ter želja, da se obogati in omogoči, da se vrednote, ki jih Pot ob žici obuja – solidarnost, pravičnost, strpnost in odpor, usmerijo v sedanjo in prihodnjo bolj pravično družbo. Letos je izpostavljena pravica do vode: po podatkih AIS imajo v Sloveniji skoraj vsi prebivalci dostop do varne pitne vode, žal pa to ne velja za številne Rome, saj kar 20 do 30 odstotkov romskih naselij na jugovzhodu države nima dostopa do pitne vode.

Foto: Arhiv Timinga

V petek, 10. maja 2013 so se tudi učenci devetih razredov OŠ Bičevje udeležili Pohoda po Poti ob žici in hodili ZA pravico do vode.

Na predhodni delavnici o pravici do vode kot človekovi pravici so si učenci ogledali kratki film Vzporedna življenja, ki govori o življenju brez vode v romskih naseljih v Sloveniji in se ozaveščali o pravici do vode za vse ljudi, nekateri izmed njih pa so se odločili, da bodo doma napisali pisne sestavke na temo, kako preživeti dan brez vode in sestavili slogane v slovenskem in angleškem jeziku v podporo vsem, ki jim je onemogočena pravica do pitne vode.

V naslednjih dneh so učenci osmih razredov izdelali še nekaj plakatov, s pomočjo katerih so opozarjali na diskriminacijo do posameznih skupin ljudi ter pravico do vode za vse.

Plakate so učenci odnesli na Pot ob žici in jih razstavili na informativni točki Amnesty Slovenija pri stojnici na Grudi. Izbrani plakati naj bi bili kasneje razstavljeni tudi v državnem zboru.