Slovenščina 8. r.

Skupina Omejc

Ponedeljek, 6. 4. 2020  SLJ 8_6_4_2020_pdf

Torek, 7. 4. 2020  SLJ 8_7_4_2020_pdf

Četrtek, 9. 4. 2020  SLJ 8_9_4_2020_pdf

Torek, 14. 4. 2020 in četrtek, 16. 4. 2020  SLJ 8_14_4_2020 in 16_4_2020_pdf

Ponedeljek, 20. 4. 2020  SLJ 8_20_4_2020_pdf

Torek, 21. 4. 2020  SLJ 8_21_4_2020_pdf

Četrtek, 23. 4. 2020 SLJ 8_23_4_2020_pdf

Petek, 24. 4. 2020  KULTURNI DAN  KD_Učni list_Vihar v glavi_pdf

Ponedeljek, 4. 5. 2020  SLJ 8_4_5_2020_pdf

Torek, 5. 5. 2020  SLJ 8_5_5_2020_pdf

Četrtek, 7. 5. 2020  SLJ 8_7_5_2020_pdf

Ponedeljek, 11. 5. 2020  SLJ 8_11_5_2020_pdf

Torek, 12. 5. 2020  SLJ 8_12_5_2020_pdf

Četrtek, 14. 5. 2020  SLJ 8_14_5_2020_pdf

Ponedeljek, 18. 5. 2020  SLJ 8_18_5_2020_pdf

Torek, 19. 5. 2020  SLJ 8_19_5_2020_pdf

Četrtek, 21. 5. 2020  SLJ 8_21_5_2020_pdf

Ponedeljek, 25. 5. 2020 in torek, 26. 5. 2020  SLJ 8_25_5_2020 in 26_5_2020_pdf

Četrtek, 28. 5. 2020  SLJ 8_28_5_2020_pdf

POUK NA DALJAVO SE JE KONČAL. V ŠOLO PRIDETE V SREDO. DO NASLEDNJE URE NAREDITE DOMAČO NALOGO,

KI JO BOMO PREGLEDALI V ŠOLI: DZ, STR. 91-94, NAL. 5-8.

Skupina ŽNIDAR KADUNC

(vesna.znidar-kadunc@guest.arnes.si)

S klikom na posamezne datume se vam bodo odprle povezave na navodila za posamezne dneve v Wordu. V oklepajih so povezave na (enake) PDF-dokumente.

Ponedeljek, 23. 3. 2020 (PDF)

Torek, 24. 3. 2020 (PDF)

Četrtek, 26. 3 2020 (PDF)

Ponedeljek, 30. 3. 2020: Pozdravljeni, učenci! En teden pouka na daljavo je že za nami in večinoma vestno opravljate zadolžitve ter pošiljate naloge, pri katerih je to navedeno: naredili ste jih že skoraj vsi. Iz vaše skupine pa še nisem prejela nobenega vprašanja; upam, da to pomeni, da snov razumete in znate. Danes boste s pomočjo vprašanj na delovnem listu (PDF) preverili, ali ste razumeli Tolstojevo črtico Starejši brat. Prosim, da mi rešitve pošljete: lahko jih fotografirate, lahko jih natipkate, lahko pa rešujete kar v Wordovem dokumentu. Pazite nase in ostanite zdravi!

Torek, 31. 3. 2020 (PDF)

Četrtek, 2. 4. 2020 (PDF)

Ponedeljek, 6. 4. 2020 (PDF)

Torek, 7. 4. 2020 (PDF)

Četrtek, 9. 4. 2020 (PDF)

Dragi učenci! Ob začetku dela na daljavo sem vas povabila v spletno učilnico, ki sem jo načrtovala v eAsistentu. Iz vaših mnenj o delu na daljavo sem razbrala, da pogrešate razlage, ki bi jih lahko poslušali, pa tudi bolj neposreden stik z učitelji. Zato sem se odločila, da bom od naslednjega tedna dalje “prisotna” na spletni strani šole (kot do sedaj), iste vsebine pa bodo na bolj interaktiven način predstavljene tudi v spletni učilnici. Poskusno sem vam tam že zastavila pet kratkih nalog. Vabim vas, da se poskusite prijaviti v program eAsistent in rešiti te naloge, da bomo skupaj videli, kako gre.

Dodatna razlaga o osebkovem in predmetnem odvisniku

Torek, 14. 4. 2020 (PDF)

Četrtek, 16. 4. 2020 (PDF)

Ponedeljek, 20. 4. 2020 (PDF)

Torek, 21. 4. 2020 (PDF)

Četrtek, 23. 4. 2020 (PDF)

Petek, 24. 4. 2020: KULTURNI DAN:

Navodila za kulturni dan najdete na povezavi. Ker je to vaša edina današnja zadolžitev, mi izpolnjene delovne liste (ali fotografije rešitev, če boste pisali v zvezek) pošljite do 15. ure. 

Ponedeljek, 4. 5. 2020: Obravnavali bomo pesem Janeza Menarta Kmečka balada. Pripravila sem jo kot ppt-dokument z razlago. Po drsnicah se torej pomikate s hitrostjo, ki vam ustreza, na drsnicah pa so zvočniki, ki jih kliknete za poslušanje razlage. Če boste imeli tehnične težave, mi lahko pošljete elektronsko sporočilo ali pa pesem spoznate s pomočjo gradiva v elektronskem učbeniku (do strani 401 – strani so označene desno zgoraj v učbeniku).

Torek, 5. 5. 2020 (PDF)

Četrtek, 7. 5. 2020 (PDF)

Ponedeljek, 11. 5. 2020: Oglej si razlago o namernem odvisniku. Med ogledom ne zapisuj ničesar – navodila za vaje in zapis v zvezek so čisto na koncu. Če imaš tehnične težave in si ne moreš ogledati predstavitve, delaj po zapisanih navodilih (še kot Wordow dokument).

Torek, 12. 5. 2020 (PDF)

Četrtek, 14. 5. 2020 (PDF)

Ponedeljek, 18. 5. 2020 (PDF)

Torek, 19. 5. 2020 (PDF)

Četrtek, 21. 5. 2020 (PDF)

Ponedeljek, 25. 5. 2020 (PDF)

Torek, 26. 5. 2020: Oglej si razlago o dopustnem odvisniku (še kot PDF, vendar brez poslušanja razlage). Med ogledom ne zapisuj ničesar – navodila za vaje in zapis v zvezek so čisto na koncu. Če imaš tehnične težave in si ne moreš ogledati predstavitve, delaj po elektronskem učbeniku (vaje 1, vaje 2), nato pa reši vaje v samostojnem delovnem zvezku od str. 72 do str. 77, mi pošlji fotografije rešenih vaj ter v zvezek prepiši snov o dopustnem odvisniku, ki je na str. 74-75.

Četrtek, 28. 5. 2020 (PDF)

Ponedeljek, 1. 6. 2020 (PDF)

Torek, 2. 6. 2020 (PDF)

 

Skupina N. Bavec

Četrtek, 9. 4.

DZ, 2. del, str. 18-21. Preko eAsistenta sem vam poslala učni list z razlago načinovnega odvisnika, ki ga prepišete v zvezek, kdor ga ni dobil, naj sporoči: natasa.bavec@guest.arnes.si. Še naprej prosim za slike nalog.

Torek, 14. 4.

DZ, str. 22, 23, 25, odvisniki, načinovni odvisnik. Prosim za slike nalog.

Četrtek, 16. 4.

DZ, naloge na  str. 32-38; uradna zahvala. Naloga 13, str. 38: po danih podatkih napišite v svoje zvezke eno od obeh možnih uradnih zahval. Obvezno upoštevajte vse določene sestavine uradne zahvale, ki morajo biti navedene na ustreznem mestu:1. ime in naslov sporočevalca; 2. ime in naslov naslovnika; 3. kraj in datum pisanja; 4. ime besedilne vrste; 5. nagovor; 6. vsebina zahvale; 7. pozdrav; 8. podpis. Pri pisanju uradne zahvale obvezno glejte vzorec v DZ, str. 32.

Ponedeljek, 20. 4.

Preko eAsistenta oz. na vaše mejle sem vam poslala definicijo vzročnega in namernega odvisnika. Prepišite jo v zvezke in v DZ preberite besedilo na str. 67 ter rešite str. 68-71. Nekaj strani v DZ sem namerno izpustila, ker bomo malo spremnili vrstni red nalog.

Torek, 21. 4.

DZ, str. 39, preberite besedilo, rešite naloge  na str. 40 in 41.

Četrtek, 23. 4.

DZ, str. 42, 43.

Petek, 24. 4.

Jutri je kulturni dan in ni pouka po običajnem urniku. Navodila za KD sem poslala vašim staršem preko eAsistenta ali osebno na mejle. Če jih kdo ni dobil, naj sporoči: natasa.bavec@guest.arnes.si. Še učne liste pošljite pa mirne praznike.

Ponedeljek, 4. 5.

DZ, str. 44, preberite besedilo Življenje ob Muri in rešite str. 45. Preko asistenta ali mejlov sem poslala navodila za pisanje doživljajskega spisa o vašem življenju v izolaciji, ki ga bom ocenila. Prosim, da mi spise pošljete v tipkani obliki do četrtka, 7. 5. Če kdo navodil ni dobil ali ne more pisati na računalnik, naj prav tako sporoči: natasa.bavec@guest.arnes.si

Torek, 5. 5.

Preko easistenta ali na osebne mejle sem vam poslala definicijo pogojnega odvisnika. Prepišite jo v zvezke in rešite v DZ str. 46 in 47.

Četrtek, 7.5.

Domače naloge za ta dan ni, prosim, če mi vsi, ki tega še niste storili, do konca dneva pošljete doživljajski spis po navodilih, ki sem jih posredovala v začetku tedna.

Ponedeljek, 11. 5.

DZ, str. 48, 49, 50 – nal. č). Prosim za fotografije nalog.

Torek, 11. 5.

DZ, str. 56-59, vrste neuradnih opravičil. Preberite, rešite naloge, definicijo neuradnega opravičila na str. 59 v obliki povzetka napišite v svoje zvezke, ne izpustite bistvenih podatkov (kraj, datum; nagovor; pozdrav; podpis).

Četrtek, 14. 5.

DZ, str. 60-62, opravičilo.

Ponedeljek, 18. 5.

DZ, str. 63, 64., uradno opravičilo, na str. 64 preberite definicijo uradnega opravičila in naredite povzetke v svoje zvezke (predvsem 3. in 4. odstavek).

Torek, 19. 5.

DZ, str. 65,66, nal. 13,  str. 66 naloga 14 – napišite uradno opravičilo po navedenih podatkih v svoje zvezke.

Četrtek, 21. 5.

DZ, str. 72, 73, preberite besedilo, rešite naloge na str. 73 in 74, nato pa na str. 78 nal. 1 in na str. 79 nal. 2 (vzročni odvisnik).

Ponedeljek, 25. 5.

Preko easistenta ali na mejle sem vam poslala definicijo dopustnega odvisnika, prepišite jo in rešite v DZ 75, 76, 77.

Torek, 26. 5.,

DZ, str,.79, nal. 3, 4, str. 80, nal. 5

Četrtek, 28. 5.

DZ, str. 82, 83, preberite besedilo (Razlaga naravnega pojava), rešite naloge na str. 83, 84, 85, do vključno naloge 5.

Ponedeljek, 1. 6.

DZ, str. 86, 87.

Torek, 2. 6.

Preko easistenta oz. na mejle sem vam poslala definicijo prilastkovega odvisnika, prepišite jo v zvezke in rešite v DZ 88-91, naloge mi boste pokazali v šoli.