Spoštovani starši!

Od ponedeljka, 18. 5. 2020, poteka pouka za učence 1. triletja zopet v šoli. Veseli smo, da imajo učitelji zopet osebni stik z učenci in da se počasi vračamo v normalno življenje. Za varnost otrok smo poskrbeli v največji možni meri po strokovnih priporočilih NIJZ in MIZŠ. Upam, da se bodo učenci dobro počutili in da boste starši zadovoljni. Če imate pripombe, pomisleke ali predloge, se prosim obrnite name ali na pomočnico.

 1. OSNOVNI PREVENTIVNI UKREPI
  – najmanjša medsebojna razdalja 1,5 metra,
  – umivanje rok z milom in toplo vodo,
  – pravilno kašljanje,
  – večkratno ali stalno prezračevanje učilnic,
  – uporaba zaščitnih mask s strani osebja.
 1. ZAŠČITNA SREDSTVA

Učitelji so ob prihodu v šolo v ponedeljek, 18. 5., prejeli zaščitne maske, razkužilo za roke, razkužilo za površine, krpe za brisanje površin in zaščitne rokavice.

 1. PRIHOD V ŠOLO

Od 6.00 do 7.30 prihajajo učenci v jutranje varstvo skozi stranski vhod z Gerbičeve (tako imenovani vhod »devetletka«).
Od 7.30 do 8.20 prihajajo učenci v šolo skozi glavni vhod.
Vedno morajo paziti na medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m.

 1. POUK, PODALJŠANO BIVANJE, DEŽURNO VARSTVO

Pouk poteka v skupinah do največ 15 učencev. Vsak učenec sedi za svojo mizo na razdalji vsaj 1,5 m od soseda. Vsak oddelek je razdeljen v dve skupini, ki ostaneta enaki tudi v podaljšanem bivanju. Vsaka skupina je v svoji učilnici. Učilnice oddelkov 1. a, 1. b in 2. a so v pritličju, 2. b, 3. a in 3. b pa v 1. nadstropju.
Interesne dejavnosti in RaP se zaradi preventivnih ukrepov ne izvajajo.

Učitelji so:
POUK                                                         PODALJŠANO BIVANJE
1. a: Barbara Majcen, Ingrid Sojer,                            Marta Siter,
1. b: Maruša Zabukovec, Iva Škoda                           Nika Pipan, Branka Mladenović
2. a: Saša Štilec, Polona Gomišček                             Angela Plevnik, Jože Časar
2. b: Irena Lombar, Anja Filipič                                   Nika Rajovec, Neža Zazvonil
3. a: Renata Guna, Tjaša Tratnjek                              Nataša Bavec, Vlasta Lipovec, Vesna Žnidar Kadunc
3. b: Mateja Menart, Mojca Kersnik                           Vili Hlad

V dežurnem varstvu do 15.20 do 17.00 sta Branka Mladenović in Vili Hlad.

 1. ODHOD IZ ŠOLE

a) Nekateri učenci gredo domov takoj po pouku, ne da bi jedli, ob 12.05 oz. 13.00.
Pospremili jih bodo učitelji. Odhod je skozi glavni vhod šole, kjer jih prevzamete starši.
b) Nekateri učenci gredo domov, potem ko pojedo kosilo, ob 12.15 oz. 13.15: skozi glavni vhod.
Odhodi skozi glavni vhod šole so še:
c) ob 14.00,
č) ob 15.00,
d) ob 15.20.
Učenci v dežurnem varstvu od 15.20 do 17.00 bodo v jedilnici.
e) Starši pridete ponje pred zunanja vrata jedilnice ob velikem igrišču.

Starši obvestite razrednike o uri oz. načinu odhoda svojega otroka po e-pošti ali napišete na list papirja, ki ga otrok prinese s seboj v šolo.
Spremembe glede prehrane javite v tajništvo oz. na e-naslov prehranaosbicevje@gmail.com.

Želim vam dobro počutje in vas lepo pozdravljam!

Peter Klun, ravnatelj

Ureditev v učilnici,                                                        V jedilnici je jutranje varstvo
za vsako mizo je le en stol                                          in popoldne dežurno varstvo