Vse, ki vas zanima zakaj ljudje že tisočletja verujejo in želite podrobneje spoznati različna verstva in se poglobiti v religije s spoznavanjem njihovega obredja, simbolizma in odnosa do drugih skupnosti, kjer se kaže njihov vrednostni in etični sistem, vabim, da izberete predmet VERSTVA IN ETIKA in skupaj potujemo skozi čas in svet ter odkrivamo skrivnosti in znanja o religijah in njihovih značilnostih ter spoznavamo vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij. Skupaj bomo tudi razvijali sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati konflikte .

Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Je trileten predmet, ki ga ima učenec  možnost izbrati tudi za eno leto ali dve, saj so vsebine razdeljene v tri zaokrožene celote. V sedanjem času prihaja do vedno večjih stikov med različnimi kulturami in svetovi. Verstva postajajo vedno bolj del naše vsakdanjosti in je njihovo poznavanje bistveno za razumevanje sodobnega sveta. Tematika s področja verstev in etike vključuje raznovrstne vzorce razmišljanja, pravila, običaje. Znanje s tega področja je koristno in potrebno za pridobitev splošne izobrazbe in prispeva k boljšemu poznavanju lastne tradicije in kulture.

Preko pogovorov, strokovne literature, izmenjave izkušenj, ogleda ppt predstavitev in kratkih filmov se bomo sprehodili skozi zgodovino verovanja in verstev, glede na interes pa bomo šli tudi na ogled izven šole. Glede na število učencev obstaja tudi možnost ekskurzije, ki bi bila povezana z manjšim denarnim stroškom, a bi omogočala tudi plačilo na obroke.

Učenci boste ocene pridobili s sodelovanjem med urami in projektnim delom.

učiteljica Bernarda Avsenik